Katalóg internetových stránok

LEGO® zaujímavosti

Učenie hrou? LEGO® Education!

LegorentNa väčšine našich škôl naďalej pretrváva dôraz na memorovanie informácií. Väčšina hodín spočíva v sledovaní učiteľa, ktorý niečo vysvetľuje a čítaní informácií z učebníc. Pritom už na prelome 19. a 20. storočia Mária Montessori na základe svojich skúseností z práce s deťmi povedala:

“Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a ja si zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja pochopím.”

 

Ako sa náš mozog učí?

Praktickú skúsenosť Márie Montessori potvrdili neskôr aj neurológovia. Tí v súčasnosti dokážu presne ukázať, ako aktívne zapojenie sa do aktivity stimuluje mozog a zabezpečí dlhodobé osvojenie si vedomosti. Funguje to nasledovne: Mozog si ukladá do pamäte skúsenosti, ktoré sme mali. Tieto skúsenosti potom používa na robenie simulácií a hypotéz v nových situáciách. Preto je oveľa ťažšie učiť sa z abstraktných informácií – mozog totiž pre ne nemá uložené nič, čo by mohol využiť na vytvorenie hypotézy v nových podmienkach.  Suma sumárum - náš mozog sa ľahšie učí zo skúseností, ktoré sme mali, ako z abstraktných informácií a zovšeobecnení.

Čo na to učitelia?

Učitelia by preto mali deťom poskytovať príležitosti experimentovať s vecami okolo seba a hľadať riešenia na problémy. Učenie by malo podporovať rozvoj kreativity a spolupráce, posilňovať motiváciu a zacielenie pozornosti. Deti by mali mať v škole pomôcky, ktoré im umožnia objavovať a improvizovať, a tým prehlbovať svoje pochopenie.

Ako do toho zapadá LEGO® Education?

Spoločnosť LEGO už približne 30 rokov spolupracuje s učiteľmi a hľadá spôsoby, ako deťom všetkých vekových kategórií takéto objavovanie súvislostí umožniť. LEGO® Education  kombinuje klasické LEGO kocky s digitálnymi nástrojmi. Vďaka tomu majú deti možnosť prakticky si vyskúšať veci, meniť ich a hneď vidieť, ako zmenené podmienky ovplyvnili výsledok. Takto sa neustále pohybujú medzi známym a novým, vyvodzujú z toho závery a tak získavajú vedomosti.

Jeden učiteľ svoju čerstvú skúsenosť s LEGO® Education zhrnul nasledovne: “Pozeral som sa na všetky tie nástroje a rozmýšľal som, ako by som ich mohol čo najlepšie pri vyučovaní využiť. A vtedy mi to došlo. Jediné, čo musím urobiť, je dať ich deťom a nechať ich, aby sa pomocou nich naučili všetko samé.”

Znie to ako krásna teória?

Prečítajte si naše ďalšie články s konkrétnymi príkladmi, ako sa LEGO® Education využíva v škôlkach na základných školách. 

 

Zdroj: LEGO® Education Manifesto