Katalóg internetových stránok

LEGO® zaujímavosti

Prečo Lego patrí do škôl? Praktické tipy pre ZŠ

Fyzika s Lego EducationPre učiteľov na základných školách ponúka LEGO® Education nápady, ako priniesť zážitkové vzdelávanie na hodiny prírodných vied. Fyziky sa zrazu netreba báť. Veď stavať z Lega vie každé dieťa! Pozrite sa s nami, ako pomocou Lega môžu deti objaviť zákonitosti fyziky. 

“Musíme žiakom umožniť, aby sa hrali na hodinách matematiky, aby sa hrali na hodinách fyziky, aby sa hralli na hodinách prírodných vied – lebo keď postavia vežu a tá im spadne, nepovedia “je to pre mňa príliš zložité”. Povedia “nechaj ma to skúsiť ešte raz”.

Kelly Reddin, Global Master Trainer

 

Spoločnosť Lego už viac ako 30 rokov spolupracuje s učiteľmi a hľadá spôsoby, ako pomôcť deťom objavovať zákonitosti vedy a techniky. Vytvorila aj samostatný produktový rad LEGO® Education, ktorý dáva učiteľom do rúk kompletný nástroj - stavebnice, pracovné zošity, manuály pre učiteľov aj sprievodné videá. Nemusíte však mať na škole stavebnice LEGO® Education, aby ste mohli využiť Lego pri vyučovaní. Stačí, keď sa budete držať princípov, ktoré LEGO® Education využíva:

Lego Education ConnectV prvej fáze – PREDSTAV (v anglickom origináli “Connect”) - deti pozerajú krátke video. Lego postavičky Jack a Jill sa dohadujú o tom, koho auto príde do cieľa ako prvé. Deti sú vtiahnuté do problému a diskutujú s učiteľom. Pôjde ťažšie auto rýchlejšie? Alebo pôjde pomalšie, ale zato dôjde ďalej? Zapisujú si svoje predpoklady.

Lego Education ConstructV druhom kroku – POSTAV (“Construct”) – sa pustia do stavania. Toto je skvelá príležitosť dať každému dieťaťu možnosť zažiť v škole pocit úspechu. Veď stavať z kociek vie každé dieťa. Žiaci pracujú vo dvojiciach. Tak sa okrem obsahu učia aj zručnosti užitočné v každodennom živote. Učia sa formulovať svoje nápady a dohodnúť sa na spoločnom riešení. Učia sa kreatívne myslieť a hľadať riešenia na problémy. Ako bude vyzerať výsledný model, je totiž na nich – stavajú tak, aby to čo najlepšie fungovalo.

Lego Education ContemplatePotom prichádza čas na testovanie a rozmýšľanie (POROZMÝŠĽAJ  - “Contemplate”). Učiteľ kladie otázky, ktoré deťom pomáhajú lepšie pochopiť proces a uvažovať o možných ďalších riešeniach. Čo som predpokladal a čo sa udialo? Žiaci zapisujú svoje zistenia a porovnávajú ich s pôvodnými predpokladmi. A to najdôležitejšie – rozmýšľajú nad tým, ako svoj model zmeniť, aby fungoval ešte lepšie. Menia podmienky a tak nachádzajú nové riešenia.

 Lego Education ContinueAle ani tu to ešte nekončí. V poslednej ale nemenej dôležitej fáze (POKRAČUJ  “Continue”), žiaci objavujú prepojenie medzi tým, čo práve zistili a každodenným životom. Učia sa, ako to, čo práve zistili, použiť inde ako v triede. Prenášajú svoje zistenia do každodenného života.

 

Pozrite sa, čo o využívaní Lega na hodinách prírodných vied (STEM) hovorí učiteľka Susan Kenney a jej žiaci: