Katalóg internetových stránok

LEGO® zaujímavosti

9 superschopností, ktoré vaše deti získajú vďaka Legu

LegorentHra je pre deti nástroj na spoznávanie sveta. A hračky, s ktorými sa hrajú, výrazne ovplyvňujú to, aké schopnosti sa pri hre rozvíjajú. LEGO je súčasťou detských izieb už od 50tych rokov a jeho obľuba stále rastie. Za ten čas vedci podrobili túto hračku mnohým výskumom. Možno vás prekvapí, že zdanlivo jednoduché spájanie kociek, môže mať pozitívny vplyv na široké spektrum schopností vášho dieťaťa.

1.Rozvoj jemnej motoriky

Začnime od toho najevidentnejšieho. LEGO kocky sú malé a spojiť ich nie je jednoduché ani pre mnohých dospelých. Hra s nimi pomáha deťom (aj dospelým) rozvíjať jemnú motoriku. Menej známy je fakt, že rozvoj jemnej motoriky a koordinácie medzi rukami a očami má pozitívny vplyv aj na rozvoj mozgu. Viaceré štúdie preukázali, že úroveň jemnej motoriky detí predpovedala ich neskoršiu úroveň akademických schopností.

 

Legorent2.Rozvoj kreativity

Niektorí rodičia majú pocit, že Lego už nie je to, čo bývalo. Namiesto jednej “univerzálnej stavebnice”, z ktorej sa stavalo hlavne “podľa fantázie” je na trhu množstvo setov, z ktorých sa dá postaviť iba konkrétny model. Myslia si, že stavaním podľa návodu sa u detí nerozvíja kreativita. V skutočnosti je opak pravdou. Stavaním podľa návodu deti zbierajú skúsenosti a učia sa rôznym technikám stavania. Tie neskôr dokážu využiť pri stavaní vlastných diel. Stavanie Lega u detí rozvíja kreativitu, bez ohľadu na to, ako stavajú.

 

3.Schopnosť riešiť problémy a divergentné myslenie

Psychológovia rozlišujú medzi dvoma typmi problémov – konvergentné problémy majú jediné možné riešenie, divergentné problémy môžu byť vyriešené rôznymi spôsobmi. V dospelosti sa najčastejšie stretávame práve s divergentnými problémami a schopnosť ich vyriešiť ovplyvňuje našu úspešnosť v živote. Hra s kockami učí deti hľadať rôzne spôsoby, ako nájsť riešenie na aktuálny problém (lebo nech máte doma ľubovoľné množstvo Lega, nikdy nemáte všetky kocky, ktoré práve potrebujete ;)). Vďaka tomu sú neskôr schopné lepšie riešiť divergentné problémy. V experimentoch deti hrajúce sa s Legom takisto preukázali viac kreativity pri hľadaní možných riešení problémov (Pepler and Ross, 1981).

 

Legorent4.Trpezlivosť a vytrvalosť

Bez ohľadu na to, či deti stavajú podľa návodu alebo stavajú vlastný dizajn, rozvíjajú si pritom trpezlivosť aj vytrvalosť. Postupovať návodom stranu za stranou a hľadať potrebné kocky, to je skvelý tréning detskej trpezlivosti a vytrvalosti. Aj preto sa stavanie Lega využíva pri terapii detí s ADHD. To isté platí pri stavaní vlastného výtvoru - častokrát to nie je také jednoduché, ako sa zdalo na začiatku. Nevzdať sa, nenechať sa odradiť a skúšať to znova a znova, to sú kľúčové schopnosti, ktoré deťom pomôžu uspieť aj v dospelosti.

 

5. S.T.E.M. (Science. Technology. Engineering. Mathematics)

Stavanie Lega v sebe kombinuje viaceré vedné disciplíny – vedu, techniku, strojárstvo, matematiku (v angličtine STEM). Deti si často vymyslia model, postavia ho a potom zistia, že nedrží pokope. Konštrukcia nie je dostatočne pevná alebo stabilná. Musia ho rozobrať a hľadať, v čom je problém. A to je prapodstatou disciplín, ako je strojárstvo či architektúra. Stavanie a rozoberanie navyše v deťoch podporuje túžbu pochopiť, ako veci fungujú. Slovami poprednej britskej fyzičky Athene Donald: “Keby sa viac dievčat hralo s Legom, svet by mal viac vedkýň.”

 

Legorent6.Priestorové myslenie

Stavanie rôznych objektov učí deti vnímať svet trojrozmerne a uvedomovať si vzdialenosti. Pri stavaní podľa návodu sa učia pretransformovať dvojrozmernú kresbu do trojrozmernej reality. To vyžaduje, aby boli schopné predstaviť si, ako vyzerajú kocky z rôznych uhlov a dokázali ich v mysli otáčať. Stačilo päť 30-minútových blokov štruktúrovanej hry s LEGO kockami a skupina 8-ročných detí predčila svojich rovesníkov v testoch priestorového myslenia (Newman et al., 2016).

 

7.Matematické schopnosti

Viaceré štúdie potvrdili, že deti hrajúce sa s Legom majú aj lepšie matematické schopnosti. Úroveň a komplexnosť hry s Legom vo veku 4 rokov dokázala predpovedať úroveň matematických schopností počas strednej školy. To platilo aj po zohľadnení úrovne IQ (Wolfgang et al., 2001, 2003). Štúdia uskutočnená v Holandsku preukázala, že šiestaci hrajúci sa vo voľnom čase s Legom dokázali lepšie riešiť matematické slovné úlohy (Oostermejier et al 2014). Prečo je to tak? Dôvodov je určite viacero, ale bezpochyby k tomu prispieva aj lepšia schopnosť riešiť problémy, priestorové myslenie, trpezlivosť a vytrvalosť, ktoré sme spomínali už vyššie.

 

 

Legorent

8.Spolupráca a komunikačné schopnosti

Keď deti stavajú spoločne, musia sa naučiť spolu komunikovať. Musia sa dohodnúť, čo budú stavať. Musia si rozdeliť úlohy v tíme. Musia sa naučiť vysvetliť ostatným členom tímu, čo majú na mysli. Musia sa naučiť nájsť riešenie v konfliktných situáciách. Toto všetko pozitívne vplýva na ich komunikačné schopnosti a schopnosť spolupracovať. Aj preto sa Lego úspešne využíva pri terapii detí s ľahšími formami autizmu, ktorým práve tieto sociálne zručnosti chýbajú.

 

9.Sebadôvera a odlišnosť

Ak dáte piatim deťom (alebo aj dospelým) postaviť dom, je takmer isté, že každý bude vyzerať inak. A aj v tom je krása Lega. Učí deti, že každý vidí svet inak a je to tak v poriadku. Učí deti, že je v poriadku, ak je slon modrý, zelený alebo pestrofarebný. Učí ich, že pokiaľ chcú, dokážu tiež postaviť čokoľvek. A je poslaním nás dospelých, aby sme ich v tom podporili.

 

Referencie na vedecké štúdie podľa http://www.parentingscience.com/toy-blocks.html

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

5 najužitočnejších stránok pre milovníkov Lega

LEGO návody na stiahnutie: Šteniatko