Katalóg internetových stránok

Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby pozicovnalega.sk. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Pozicovnalega.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Pozicovnalega.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom pozicovnalega.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných s pozicovnalega.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom pozicovnalega.sk.


Všetky osobné údaje získava pozicovnalega.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.