Katalóg internetových stránok

LEGO® zaujímavosti

Hyperaktívne dieťa? Vyskúšajte túto techniku!

LegorentVäčšina rodičov pozná prínosy Lega. Menej známe však je, že hra s Legom je veľmi prospešná aj pre deti so špeciálnymi potrebami. O využití Lega pre nevidiace deti sme písali v článku Braillovo Lego. Terapia hrou s Legom (v angličtine Lego Play Therapy) je ďalším príkladom - úspešne sa využíva pri deťoch s autizmom, aspergerom alebo hyperaktívnych deťoch.

Otcom tohto terapeutického nástroja je americký detský neuropsychológ Dr. Daniel LeGoff. Objav sa zrodil náhodne, keď Dr. LeGoff našiel dvoch svojich pacientov - 8-ročných chlapcov s Aspergerovým syndrómom - ako sa spolu v čakárni hrajú s Legom a nadšene pritom diskutujú. To bolo nanajvýš neobvyklé, lebo chlapci dovtedy neprejavovali záujem ani jeden o druhého, ani o nikoho iného. To bolo v roku 1999. Odvtedy aj viaceré štúdie uskutočnené v USA a Veľkej Británii potvrdili, že terapia hrou s Legom môže deťom pomôcť rozvinúť sociálne zručnosti, ako sú:

 • verbálna a neverbálna komunikácia
 • zameranie na úlohu
 • zdieľanie a striedanie sa
 • spoločné riešenie problémov

 

LegorentTerapia hrou s Legom neznamená zhromaždiť deti a hodiť im kocky 

Terapia hrou (alebo tiež filiálna terapia) môže mať rôzne variácie podľa potrieb hrajúcich sa detí, ale základné princípy sú rovnaké:

 

​1. Nastavené pravidlá

Deti sa dohodnú na jednoduchých pravidlách, ktorým všetky rozumejú a súhlasia s nimi. Pravidlá je dobré napísať a umiestniť tak, aby na ne deti videli. Skupina sa dohodne na projekte, ktorý nie je príliš jednoduchý ani príliš zložitý.

 

2. Pridelené roly

Každé dieťa má počas hrania pridelenú rolu.

 • Inžinier – má k dispozícii návod / konštrukčný plán a inštruuje ostatných, ako stavať
 • Dodávateľ – vyhľadáva potrebné kocky a dodáva ich staviteľovi
 • Staviteľ  - spája kocky do finálneho výtvoru

Počas hrania si deti roly striedajú.

 

3. Dospelý facilitátor

Hra s Legom býva často emotívna.  Väčšinou je v skupine dieťa, ktoré chce stavať, “tak ako sa má” a ďalšie, ktoré chce výskúšať nové nápady. Dospelý facilitátor pomôže udržať dobrú náladu, môže navrhovať kompromisy a pobádať skupinu, aby sa držala vytýčeného cieľa.

 

Terapia hrou s Legom má väčší dlhodobý efekt, pokiaľ sú dodržané základné princípy terapie hrou:

 • vytvoriť si čas a priestor, ktorý bude venovaný výlučne hre s dieťaťom
 • maximálne využívať neverbálnu komunikáciu
 • používať popisný jazyk miesto príkazov alebo otázok
 • zapojenie sa a stimulovanie v každom kroku aktivity
 • podporovať spoluprácu a hranie rolí

 

LegorentNapriek odstrašujúcemu názvu “terapia” si takúto hru s Legom môžete vyskúšať aj sami doma, napríklad ak máte hyperaktívne dieťa. Ak sa vám dodržiavanie princípov terapie hrou zdá na začiatok komplikované, vyberte si len jeden z nich. Postupne môžete rozširovať svoj repertoár.

Skvelá vec na Legu je, že ponúka nekonečné množstvo možností – môžete napríklad začať so stavaním podľa návodu, potom si výtvor upraviť podľa svojich predstáv a nakoniec stavebnicu spojiť s ďalším Legom, ktoré máte doma a nechať sa viesť fantáziou.

Inšpirujte sa našimi tipmi, ako sa s deťmi hrať s Legom. Alebo si postavte niečo podľa našich návodov na stavanie na YouTube.